Home   >  Het Kasteel   >  Geschiedenis

Van woontoren tot veelhoekig complex
De geschiedenis van Nederhemert gaat terug tot omstreeks 1300. In die periode werd een woontoren gebouwd. Nederhemert ontwikkelde zich vervolgens tot een veelhoekig complex, met rond de ommuurde binnenplaats de genoemde woontoren, een rechthoekige toren, een ronde toren, een zaalbouw en zuidvleugel met zeshoekige toren.

Veel verschillende eigenaars
Door de jaren heen is Nederhemert in eigendom geweest van veel verschillende families. Zo was daar de families Van Hemert, Torck (1546), Van Quadt (1655), Van Vittinghof gen. Schell (1697), Van Lynden (1726), Bentinck (1791), Van Nagell (1814) en Van Wassenaer (1910).

Brand
Het zal waarschijnlijk rond de jaarswisseling van 1944/1945 geweest zijn dat kasteel Nederhemert afbrandde. Hoewel het kasteel ernstig beschadigd was, bleven de 14de-eeuwse kelders, met een prachtig tongewelf en een zeldzaam boheems gewelf in de woontoren, wonderwel gespaard. Tevens zijn vele muurtrappen, kaarsnissen, bogen en bouwnaden intact gebleven.


Pentekening
Historische luchtfoto
Voorzijde kasteel | 1942
Historische foto ingerichte kamer
Nederhemert na de oorlog | 1945
Nederhemert Ruïne
Na renovatie | 2005

Na de oorlog kwam de discussie op gang over consolidatie, restauratie, herbouw of zelfs sloop van het kasteel. Er waren echter geen financiële middelen beschikbaar. In 1957 besloot de familie Van Wassenaer de overgebleven ruïne in eigendom over te dragen aan de staat, die het beheer aan Staatsbosbeheer toevertrouwde. In 1961 droeg Staatsbosbeheer het kasteel in langdurige erfpacht over aan Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen met als doel het kasteel te restaureren. Het eigendom van het terrein binnen de gracht werd in 2003 overgedragen.

Cultuurhistorie
Ten zuiden van het kasteel bevindt zich een schans, een vierkante aarden wal met een gracht er omheen, die in de zestiende eeuw werd opgeworpen als fortificatie (verdedigingswerk) tegen Spaanse invallen gedurende de tachtigjarige oorlog.

Het dorpje Nederhemert Zuid heeft de status ‘beschermd dorpsgezicht’. Rondom de kasteelruïne staan verschillende historische woningen, zoals huize Wielestein. Deze voormalige pastorie uit 1891 is in 1991 gerestaureerd. Het huis ontleent zijn naam aan de vijver: een wiel dat ontstaan is bij een dijkdoorbraak meer dan 400 jaar geleden.

Koningin Beatrix opent kasteel in Nederhemert
Koningin Beatrix opent vrijdag 15 april kasteel Nederhemert dat compleet is gerestaureerd.
lees verder »
Herrezen uit zijn as: kasteel Nederhemert
Hij speelde er als kind, maar vanaf deze zomer gaat hij met zijn 21 medewerkers op kasteel Nederhemert kantoor houden.
lees verder »
Dit is een layout image