Home   >  Het Kasteel   >  Restauratie

Plannen maken
In januari 1945 raakte het kasteel in brand bij geallieerde beschietingen. Het kasteel werd voor een groot gedeelte verwoest. Op deze verwoesting volgde een lange periode van plannen smeden, gebrek aan middelen en toenemende achteruitgang. Nadat de 16de-eeuwse traptoren in 1966 instortte, kon gelukkig een nooddak over de rune worden gelegd. In 1991 hebben Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen een deskundigenberaad georganiseerd over de vraag of Nederhemert een rune moest blijven, of dat restauratie haalbaar zou zijn. Regen, vorst, een lekkend nooddak, maar vooral diefstal, vandalisme en brandstichting vormden een grote bedreiging voor het voortbestaan van het monument. Toch bleek de rune nog zoveel waardevolle elementen te bevatten dat besloten werd het kasteel te restaureren.

Walter Kramer, architect BNA, kreeg het verzoek een schetsplan op te stellen, waarbij het cascoherstel in combinatie met maximaal behoud van de oorspronkelijke materialen voorop stond, gericht op een breed gebruik na voltooiing.


Detail muurtrap voor restauratie
Binnen opname | 1999
Binnenopname met nooddak | 1999
Restauratie donjon
Enkele restaurateurs
Architect W. Kramer
Ophijsen Torentje
Close-up dakspanten
Balkenconstructie
Vliegende dakpan

Financile bijdragen
De nalatenschap van het echtpaar Helbers-Molt in 1992, de kanjersubsidie in 2001 en tal van onmisbare bijdragen zoals die van het VSB-Fonds, het Prins Bernhard Cultuur Fonds, het TBI-Fonds, de Van Riemsdijk Stiftung, de provincie Gelderland en vele donateurs hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de bouwsom van circa 6 miljoen bijeen werd gebracht. Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen konden toen eindelijk van start gaan met de restauratie.
 
Herstel casco
In augustus 2001 begon de restauratie door restauratiebouwbedrijf De Bonth van Hulten.
In de zomer van 2002 had het gebouw een nieuwe houten kap, in 2003 werd het leien dak van de ronde toren gelegd en werd de nieuwe kap op de keukentoren getimmerd.

Herstel interieur
In 2004/2005 werd de binnenkant van het kasteel volledig hersteld en gereed gemaakt voor gebruik. Bij de restauratie van de binnenkant is bewust op veel plaatsen iets van het verleden en de geschiedenis in het zicht gehouden, zoals oude muurresten, kaarsnissen, zwartgeblakerd hout, pleisterwerk met schilderingen en uitgesleten trappetjes.

Bij de inrichting van het kasteel is uitgegaan van verschillende historische fotos, onder andere uit 1918 en 1943.

Daarnaast hebben Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen in 2001 acht levensgrote portretten van de 17de-eeuwse bewoners Van Quadt-Torck en hun nazaten kunnen aankopen. Het portret van Maria Torck uit deze reeks toont op de achtergrond kasteel Nederhemert. De schilderijen hangen nu in de grote zaal van het kasteel.

Koningin Beatrix opent kasteel in Nederhemert
Koningin Beatrix opent vrijdag 15 april kasteel Nederhemert dat compleet is gerestaureerd.
lees verder »
Herrezen uit zijn as: kasteel Nederhemert
Hij speelde er als kind, maar vanaf deze zomer gaat hij met zijn 21 medewerkers op kasteel Nederhemert kantoor houden.
lees verder »
Dit is een layout image